VI. Miscellany


ผลิตเชื้อเพลิงจากแบคทีเรีย

ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อน  ส่งผลให้นักวิจัยจาก University of California, Los Angeles (UCLA) สนใจที่จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลวโดยใช้กลไกทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม

สายพันธุ์แบคทีเรียที่นักวิจัยให้ความสนใจ คือ Synechoccus elongates ซึ่งเป็นแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินที่สามารถตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในเซลล์ได้ดี เมื่อแบคทีเรียสายพันธุ์ดังกล่าวผ่านการตัดต่อพันธุกรรมสามารถผลิตสารไอโซบิวทีรัลดีไฮด์ (Isobutyraldehyde) โดยการรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในเซลล์ควบคู่กับการกระตุ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์คล้ายกันกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

isobutanol bacteria

ไอโซบิวทีรัลดีไฮด์ที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเป็นสารที่มีจุดเดือดต่ำ (63 องศาเซลเซียส) จึงสามารถสกัดออกจากเซลล์ได้ง่าย เมื่อสกัดสารออกจากเซลล์แบคทีเรียได้แล้วสามารถใช้เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาในปัจจุบันเปลี่ยนไอโซบิวทีรัลดีไฮด์ให้กลายเป็นสารไอโซบิวทานอล (Isobutanol) ซึ่งมีสมบัติเป็นเชื้อเพลิงเหลวได้

แม้ว่าแบคทีเรียที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมจะสามารถผลิตไอโซบิวทานอลได้เองในปริมาณเล็กน้อย แต่นักวิจัยยังคงให้ความสนใจในการพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียโดยเน้นการผลิตไอโซบิวทีรัลดีไฮด์เป็นหลัก เนื่องจากไอโซบิวทีรัลดีไฮด์สามารถผลิตได้ในอัตราที่สูงกว่า และยังนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกด้วย

โดยสรุปแล้ว นอกจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำเมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากใช้เพียงพลังงานจากแสงอาทิตย์เท่านั้น การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากแบคทีเรียยังสามารถลดปัญหาปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ้างอิง: S. Atsumi et al, Nature Biotechnology, 2009, 27(12), p1177.

Advertisements

logo-thealchemist04

etc. / i.e. / e.g. / et al

หลายคนคงคุ้นเคยกับตัวย่อ etc. / i.e. / e.g. / et al กันมาพอสมควร แต่พยายามนึกเท่าไรก็นึกไม่ออก ว่ามันย่อมาจากอะไรกัน วันนี้เลยเอาที่มาที่ไปของคำสี่คำนี้มาฝากครับ

(1) etc. มาจากภาษาละตินว่า et cetera ซึ่งหมายถึง and other things แปลไทยได้เป็น “และอื่นๆ” โดยที่ et มีความหมายว่า and ในขณะที่ cetera  มีความหมายว่า the rest ในภาษาอังกฤษจะใช้คำนี้อยู่ท้ายประโยค คล้ายๆ กับ คำว่า ฯลฯ ในภาษาไทยครับ (เวลาอ่าน etc ให้ออกเสียงว่า … and so forth)
ตัวอย่าง:
He was experted in tropical diseases: malaria, typhoid, fever, etc.
เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของเวชศาสตร์เขตร้อน ไม่ว่าจะเป็น มาลาเรีย ไทฟอยด์ ไข้หวัด และอื่นๆ

(2) i.e. มาจากภาษาละตินว่า id est ซึ่งหมายถึง that is แปลไทยได้เป็น “นั่นก็คือ”
ตัวอย่าง:
Asbestos is carcinogenic, i.e., cancer-causing.
แอสบิสทอสเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งก็คือสารที่ทำเกิดโรคมะเร็งได้

(3) e.g. มาจากภาษาละตินว่า exampli gratia มีความหมายถึง for example
แปลไทยได้เป็น “ตัวอย่างเช่น”
ตัวอย่าง:
She loves Shakespeare’s comedies, e.g., A Midsummer Night’s Dream.
เธอชอบบทประพันธ์แนวขำขันของเชกสเปียร์ ตัวอย่างเช่น เรื่อง ราตรีนิมิตแห่งมัธยคิมหันต์

(4) et al คำนี้จะเจอบ่อยๆ เวลาอ่านบทความวิชาการที่อ้างถึงคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาจากภาษาละตินว่า et alibi หมายถึง and others เช่น Aristotle et al.

All is/are Welcome.

ถ้าลองใช้ google เปรียบเทียบระหว่างประโยค “All is welcome.” กับ “All are welcome.” จะได้ผลการค้นหาที่ไม่ขัดต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นัก เพราะการใช้กริยา are ในประโยคนี้มีปรากฎในอินเตอร์เน็ตจำนวน 2,250,000 แห่ง ในขณะที่การใช้กริยา is มีปรากฎเพียง 33,100 แห่งเท่านั้น แต่ถ้าพิจารณาตามหลักไวยากรณ์กันอย่างละเอียดแล้วดูเหมือนว่าการใช้กริยา is น่าจะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าด้วยซ้ำ

ตามไวยากรณ์ที่เรียกว่า subject verb agreement ระบุไว้ว่าเมื่อประธานของประโยคเป็น indefinitive pronoun เช่น someone, somebody, each, either one, everyone หรือ anyone จะต้องใช้กริยาในรูปของ singular form ซึ่งหมายความว่า คำว่า all ซึ่งมีความหมายเดียวกับ everyone ก็ต้องใช้กริยา is ตามหลักการนี้

อย่างไรก็ตาม การที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ประโยคที่ว่า “All are welcome.” นั้น มีสาเหตุมาจากการย่นหรือย่อประโยคนั่นเอง ซึ่งประโยคเต็มนั้นมาจาก “All of you are welcome.” แต่ถ้าใครจะพิเรนทร์อ้างว่าต้นตอของประโยคเต็มนั้นมาจาก “All the audience are welcome.” ก็คงวุ่นวายเข้าไปอีก เพราะว่าคำว่า audience นั้นสามารถใช้ได้กับกริยาเอกพจน์และพหูพจน์ จึงเป็นไปได้ทั้งสองกรณีที่จะบอกว่า All the audience is welcome. และ All the audience are welcome.

สุดท้ายแล้ว จะใช้ All is welcome. หรือ All are welcome. ก็สุดแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ ไม่มีอันไหนผิดหรือถูก เว้นเสียแต่ว่าความนิยมมันแตกต่างกันเท่านั้น

ังไงก็ขอใช้คำแบบไทยๆ ว่ายินดีต้อนรับ” ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม wordpress นี้แล้วกันครับ